I. Lidmaatschap

 • 1. Je kan effectief lid worden als je de afgelopen 5 jaar een eigen scenario (fictie, documentaire, experimentele film, animatie, opdrachtfilm) hebt verkocht of auteursrechten voor zo'n scenario hebt ontvangen; en het jaarlijkse lidgeld betaalt.
 • 2. Je kan aspirant lid worden wanneer je de eerste stappen waagt in de scenariowereld. Je kan maximaal 5 jaar aspirant lid zijn. Een aspirant lid heeft geen stemrecht op de AV.
 • 3. De jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld op 100 Euro voor effectieve leden en 50 Euro voor aspirant leden.
 • 4. Lidmaatschap vraag je aan met het officiële inschrijvingsformulier dat je op de website terugvindt. Dit formulier stuur je volledig ingevuld naar het maatschappelijk adres van de vzw of mail je naar lid@scenaristengilde.be
 • 5. Stopzetten lidmaatschap
  • a. Je lidmaatschap eindigt van rechtswege bij overlijden of bij het niet-betalen van het lidgeld.
  • b. Je lidmaatschap eindigt ook na een schriftelijk ontslag op het adres van de maatschappelijke zetel de vereniging
  • c. Je lidmaatschap eindigt ook als de Algemene Vergadering beslist je uit te sluiten. Hiervoor is een twee derden meerderheid van aanwezige en vertegenwoordigde stemmen nodig. Deze stemming vind plaats nadat je van je mogelijke uitsluiting op de hoogte bent gebracht en de kans hebt gekregen om je op de Algemene Vergadering te verdedigen.
 • 6. Uittredende of uitgesloten leden hebben geen aanspraak op het vermogen van de Vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding van gestorte bijdragen, van aanbrengsten of andere prestaties vorderen, noch enig afschrift vragen van de rekeningen of het opmaken van een inventaris of verzegeling van de goederen.

 

II. Raad van beheer

 • 1. Minstens 3/4 van de beheerders is voltijds scenarist/scenarist in hoofdberoep zijn/met scenario bezig.
 • 2. De voorzitter van de vereniging is een voltijds scenarist/scenarist in hoofdberoep.
 • 3. De Raad van Beheer streeft een representatieve vertegenwoordiging van de sector na, met als verdeelsleutel: filmsector minstens 1/3, TV-sector minstens 1/3, Animatie: minstens 1 vertegenwoordiger, documentaire: minstens 1 vertegenwoordiger, experimentele: minstens 1 vertegenwoordiger)
 • 4. De beheerders worden verkozen bij geheime stemming, tijdens de jaarlijkse, statutaire Algemene vergadering. De Raad van Beheer kan, in afwachting van deze verkiezingen, een beheerder coöpteren, indien er een zetel in de Raad van Beheer vrijkomt.
 • 5. Stopzetten mandaat
  • a. Het mandaat van beheerder eindigt indien schriftelijk ontslag wordt ingediend bij de secretaris van de Raad van Beheer.
  • b. Het mandaat van beheerder eindigt ook als de Algemene Vergadering beslist je uit te sluiten. Hiervoor is een twee derden meerderheid van aanwezige en vertegenwoordigde stemmen nodig. Deze stemming vind plaats nadat je van je mogelijke uitsluiting op de hoogte bent gebracht en de kans hebt gekregen om je op de Algemene Vergadering te verdedigen.
 • 6. Elke beheerder mag zich laten vertegenwoordigen door een andere beheerder aan wie hij volmacht kan geven. Elke beheerder mag als gevolmachtigde slechts één afwezige beheerder vertegenwoordigen.

 

Annuleer