donderdag 27 juli 2017

Aanpassing vereisten steunaanvragen fictiereeksen VAF

N.a.v. een aantal informele gesprekken i.v.m. de vereisten op het vlak van indiening van scenario's bij het Mediafonds, heeft het VAF enkele aanpassingen doorgevoerd.

De belangrijkste is dat men voor ontwikkelingssteun nu enkel nog het volledige scenario van de eerste aflevering vraagt. Vroeger waren dat de twee eerste afleveringen.

De reden hiervoor is inhoudelijk: de makers gaan veel meer alles op alles zetten om die 1e aflevering zo sterk mogelijk te maken, waardoor de basis voor de reeks solider is. Ze kunnen dan ook meer tijd steken in die ene aflevering zodat eventuele scenarioproblemen uit de 1e aflevering minder gemakkelijk worden doorgeschoven naar de tweede. Men vervangt dus een kwantitatieve eis (2 volledige scenario's) door een kwalitatieve. Daarnaast is het zo dat potentieel geïnteresseerde partners in het buitenland in die fase enkel het 1e scenario lezen om na te gaan of ze interesse hebben.

Verder zijn er nog twee kleine nuances aangebracht in de vereisten:

  • Men vraagt bij de personagebeschrijvingen meer aandacht voor de evolutie die het personage in het verhaal doormaakt (dus minder accent op backstory).
  • Bij scenario spreekt men voortaan over een 'mogelijk' einde i.p.v. een einde, om aan te geven dat het VAF en haar beoordelingscommissies beseffen dat het einde vaak pas doorheen de schriftuur vorm krijgt.

Deze wijzigingen zijn te vinden op de VAF-website:

Klik telkens op 'Hoe aanvragen?' om de gestelde vereisten te zien.

Share |
Annuleer