maandag 12 februari 2018

Scenario-atelier voor fictiereeksen voor ervaren professionals

Uit de Econopolis-studie van medio 2017 bleek dat er in de fase vóór er bij het VAF ingediend kan worden voor een scenariopremie - de fase van conceptontwikkeling dus - te weinig ondersteuning voor scenaristen was.

Een werkgroep binnen de Scenaristengilde heeft dit voorgelegd aan het VAF. Daaruit kwam het idee voor een Scenario-atelier voor fictiereeksen. Dit atelier is bedoeld voor ervaren - en zelfs zeer ervaren - professionals, maar staat ook open voor beginners. Binnen dit atelier zul je beroep kunnen doen op zowel binnenlandse als buitenlandse coaches om van idee tot een goed onderbouwd concept voor een fictie- of animatiereeks te komen.

Bij de verhoging van het budget van het Mediafonds werd, in navolging van het Filmfonds, een budget voor Talentontwikkeling gecreëerd en binnen dat budget werd een enveloppe voor dit Scenario-atelier voorzien. De concrete uitwerking van dit atelier zal in de komende maanden gebeuren via overleg tussen VAF en de Scenaristengilde.

Share |
Annuleer