Contracten: maak voorbehoud voor je collectieve rechten

dinsdag 12 december 2023 Kenniscentrum

Contracten: maak voorbehoud voor je collectieve rechten

still The Lincoln Lawyer

 

In het kader van de overeenkomsten die je als auteur met je producent afsluit voor de overdracht van de rechten op je scenario of regie herinneren we jullie graag aan het volgende: maak een voorbehoud voor de rechten die nadien door je beheersvennootschap (Sabam of deAuteurs) geïnd zullen worden.

Voor bepaalde exploitatiewijzen ontvang je immers een vergoeding middels je beheersvennootschap. Door een voorbehoud of reserveclausule in je overeenkomst op te nemen heb je de garantie dat je beheersvennootschap rechtstreeks bij bepaalde gebruikers kan innen.

Als je twijfelt, stuur dan zeker je overeenkomst ter nalezing naar de Scenaristengilde door (mailtje naar: info@scenaristengilde.be).

Enkele voorbeelden van hoe zo’n clausule er kan uitzien:

 

Voorbeeld 1:

“Huidige overeenkomst laat eventuele financiële aanspraken van de Auteur, uit hoofde van zijn overeenkomst met de beheersvennootschap waar de Auteur is bij aangesloten, onverlet. Voormelde beheersvennootschap kan de vergoeding, direct of indirect (via wederkerigheidscontracten) innen bij de gebruikers (zoals omroepen, kabelmaatschappijen, online platformen, cinemazalen, openbare instellingen, evenals de vergoeding voor thuiskopie en reprografie). De vergoeding wordt, volgens de gebruikelijke of wettelijke tarieven, bepaald en uitgekeerd door de beheersvennootschap.

De Producent verbindt er zich toe om de gebruikers die het werk zullen reproduceren of meedelen aan het publiek –  voor wat betreft de exploitatiewijzen en territoria voor dewelke de beheersvennootschap of haar vertegenwoordigers rechtstreeks of onrechtstreeks optreden ― erop te wijzen dat de uitvoering van de verbintenissen aangegaan ten opzichte van hemzelf, deze gebruikers niet ontslaat van de verbintenissen die zij hebben aangegaan of zullen aangaan met de desbetreffende beheersvennootschap, hetzij uit hoofde van de wet, hetzij volgens de gebruiken.”

 

Voorbeeld 2:

“De Auteur verklaart lid te zijn van beheersvennootschap …. , gevestigd te …….. De Producent verbindt zich ertoe zijn verplichtingen tegenover de beheersvennootschap met betrekking tot het gebruik van het Werk nauwgezet na te leven.

De Auteur zal via de beheersvennootschap vergoed worden voor volgende exploitaties van het Werk:

-           publieke vertoning in zalen (bioscopen, festivals, ...);

-           publieke vertoning via televisie (hertzgolven, kabel, satelliet, ...);

-           publieke vertoning via internet, pay per view en (near) video op aanvraag;

-           duplicatie van het Werk op dragers (videocassettes, cd-i, cd-rom, laser disc, ...) bestemd voor uitlening, verkoop of verhuur aan het publiek;

-           publieke vertoning via een verlener van online diensten (zoals voorzien in artikel XI.228/4 WER) of door een dienstverlener van de informatiemaatschappij (zoals voorzien in artikel XI.228/11 WER):

-           thuiskopie (op blanco beeld- of geluidsdragers);

-           verhuur en uitlening;

-           mechanisch reproductierecht, inclusief het interactief en niet-interactief online gebruik, met inbegrip van gebruik on-demand;

-           het volgrecht;  

-           alle mogelijke nieuwe rechten die het gevolg zijn van de wijziging van de wet, de rechtspraak of van de technologische ontwikkelingen en het recht de vergoeding(en) daarvoor te innen.

De Producent zal met de gebruikers van het Werk (bioscoopexploitanten, verdelers, omroepen, videoproducenten, content providers, …) overeenkomen dat de auteursrechten van de Auteur geregeld worden via de beheersvennootschap.”

 Zit je nog met vragen? Mailtje naar: info@scenaristengilde.be

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuws, evenementen, kortingen en wedstrijden. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!


SCHRIJF JE IN

Contacteer ons

Lid worden

Wie kan er lid worden? Heb je de afgelopen 5 jaar een scenario verkocht of er auteursrechten voor ontvangen, dan kun je volwaardig lid worden. Voldoe je niet aan die voorwaarden, dan kun je aspirant-lid worden.

Leden genieten van tal van voordelen:
  • Online toegang tot scenario’s van Vlaamse films en reeksen
  • Kortingen voor filmfestivals en evenementen

De beroeps- en belangenvereniging van alle scenaristen in Vlaanderen

Auteursrechten

Auteursrechten zijn een belangrijke bron van inkomsten voor scenaristen.

De scenarist in beeld

Iedereen kent de acteurs en de regisseurs, maar wie is de scenarist en hoe gaat hij te werk?

Professionalisering

Naast een volwaardige opleiding in het gewone onderwijscircuit, is er ook nood aan bijscholing.

Prijzen

In Vlaanderen worden verschillende filmfestivals georganiseerd en tal van prijzen uitgereikt.

Opleidingen

Dit jaar willen we ons ook focussen op de opleidingen in het reguliere onderwijs.

Internationaal

Niet alleen in het Belgische, ook in het Europese parlement, worden wetten gestemd die de scenarist aanbelangen.