Over ons

De Scenaristengilde is de beroeps- en belangenvereniging van alle scenaristen in Vlaanderen. Wij komen op voor de rechten van de scenarist, organiseren workshops, lezingen en debatten en evenementen waarop scenaristen elkaar kunnen ontmoeten.  Daarnaast zijn we we een spreekbuis bij onderhandelingen met auteursverenigingen, het VAF, het Mediafonds, de Federation of Screenwriters in Europe(FSE), filmfestivals, enz.

Wij streven naar de verdere professionalisering van het vak, correcte werkomstandigheden en de best mogelijke opleidingen voor scenaristen. Dat alles met als uiteindelijke doel: Vlaamse topscenario's op wereldniveau. 

 

Actiepunten

Auteursrechten (ook in de nieuwe media)

Auteursrechten zijn een belangrijke bron van inkomsten voor scenaristen. In 2008 keurde de regering eindelijk het wetsvoorstel over een eenduidige fiscaliteit goed, mede door de inzet van de scenaristengilde. Auteursrechten worden nu belast aan 15 procent, een grote stap voorwaarts. Maar daar houdt het niet bij op. Wij ijveren voor een correcte inning en verdeling. Ook voor de nieuwe media, die langzaam maar zeker oprukken in de audiovisuele sector. We hebben een werkgroep opgericht om de auteursrechtenmaatschappijen te ondersteunen in een rechtvaardige regeling daaromtrent.
De scenarist in beeld
Iedereen kent de acteurs en de regisseurs van films en tv-series bij naam, maar wie de reeks of de film heeft geschreven, dat weet geen kat. Daarom organiseren we, bijna elke keer er een nieuwe Vlaamse film in de zalen komt of een nieuwe reeks op de buis onder de noemer Scenarist in Beeld  een interview met de scenarist.  De evenementen zijn een uitstekende gelegenheid om collega's te ontmoeten en wilde plannen te smeden. Kun je er niet bijzijn dan kun je achteraf luisteren naar de podcast of de vodcast bekijken. 

Opleidingen

In Vlaanderen bestaan er verschillende uitstekende opleidingen tot regisseur, maar de opleiding tot professioneel scenarist zit nog in een verdomhoekje. Er studeren ook te weinig scenaristen af (zeker als je het vergelijkt met het aantal regisseurs). Bovendien zijn deze gediplomeerde scenaristen meestal niet goed voorbereid op de reële arbeidsmarkt. Wij onderzoeken of dit anders kan. De hele sector zou baat hebben bij een degelijke scenaristenopleiding. Het is niet onze bedoeling deze opleiding zelf te organiseren, maar we  ijveren wel voor een vakopleiding voor de scenarist, niet alleen als hogere, maar ook als voortgezette opleiding (postgraduaat) én in avondschool.

Professionalisering

Naast een volwaardige opleiding in het reguliere onderwijs, is er ook nood aan bijscholing. Ook in de scenariowereld duiken er voortdurend nieuwe trends en theorieën op.  Daarom organiseren wij workshops en ontmoetingen met buitenlandse collega’s. Uiteindelijk zijn internationale netwerken ook voor de Vlaamse audiovisuele sector nuttig.
Daarnaast informeren wij onze leden over het kunstenaarsstatuut. Zo kom je te weten hoe dat werkt en of je eronder valt.

Internationaal

Niet alleen in het Belgische, maar ook in het Europese parlement, worden wetten gestemd die de scenarist aanbelangen. Daarom zijn wij met onze vereniging aangesloten bij de FSE, de Federation of Scriptwriters in Europe, zodat ook binnen Europees verband onze rechten en belangen beschermd worden.

Prijzen

In Vlaanderen worden verschillende filmfestivals georganiseerd en tal van prijzen uitgereikt. Slechts af en toe is daar een prijs voor beste scenario bij. We ijveren er voor om dit te veranderen, zodat ook film- en televisiefestivals prijzen voor beste scenario uitreiken. Bij de Ensors is het ons intussen gelukt!

Activiteiten

Elke laatste dinsdag van de maand vergadert de Raad van Bestuur van de Scenaristengilde.

 

Reglement & statuten

 

Privacyverklaring

 

Scenaristengilde vzw - Duboisstraat 50, 2060 Antwerpen - 861.194.209 - RPR Antwerpen - info@scenaristengilde.be - www.scenaristengilde.be

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuws, evenementen, kortingen en wedstrijden. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!


SCHRIJF JE IN

Contacteer ons

Lid worden

Wie kan er lid worden? Heb je de afgelopen 5 jaar een scenario verkocht of er auteursrechten voor ontvangen, dan kun je volwaardig lid worden. Voldoe je niet aan die voorwaarden, dan kun je aspirant-lid worden.

Leden genieten van tal van voordelen:
  • Online toegang tot scenario’s van Vlaamse films en reeksen
  • Kortingen voor filmfestivals en evenementen

De beroeps- en belangenvereniging van alle scenaristen in Vlaanderen

Auteursrechten

Auteursrechten zijn een belangrijke bron van inkomsten voor scenaristen.

De scenarist in beeld

Iedereen kent de acteurs en de regisseurs, maar wie is de scenarist en hoe gaat hij te werk?

Professionalisering

Naast een volwaardige opleiding in het gewone onderwijscircuit, is er ook nood aan bijscholing.

Prijzen

In Vlaanderen worden verschillende filmfestivals georganiseerd en tal van prijzen uitgereikt.

Opleidingen

Dit jaar willen we ons ook focussen op de opleidingen in het reguliere onderwijs.

Internationaal

Niet alleen in het Belgische, ook in het Europese parlement, worden wetten gestemd die de scenarist aanbelangen.