Hervorming investeringsverplichting

woensdag 23 augustus 2023 Nieuws

Hervorming investeringsverplichting

 

Hervorming investeringsverplichting/stimuleringsregeling

Net voor het zomerreces werd de hervorming van de stimuleringsregeling goedgekeurd door de Vlaamse regering (cf. artikel De Standaard 14 juli jl.). Deze regeling legt een investeringsplicht in Vlaamse audiovisuele producties op aan alle mediaspelers die verdienen aan audiovisuele content.

De hervorming zorgt ervoor dat de bijdrages van distributeurs en streamingplatformen wordt verhoogd en videoplatformen als Meta en Google voor het eerst zullen moeten bijdragen aan Vlaamse producties. Hierdoor zouden de investeringen in deze producties op z’n minst verdubbeld worden. We juichen deze verhoging uiteraard toe, maar plaatsen enkele kanttekeningen bij deze hervorming die onzekerheid voor onafhankelijke productiehuizen met zich meebrengt.

 

Al geruime tijd proberen VOFTP, Unie van Regisseurs en Scenaristengilde de bijdragen te verhogen van de stimuleringsregeling/bestedingsverplichting voor kabelaars en OTT-spelers, en deze uit te breiden naar alle partijen die geld verdienen aan audiovisuele content in Vlaanderen zonder eraan te moeten bijdragen (aanbieders van internetabonnementen bv.)

In maart van dit jaar legde minister Dalle een eerste ontwerptekst voor aan de sector. De Sectorraad Media formuleerde een aantal bezorgdheden en vragen, maar die legde de minister naast zich neer. Gelet op de hoogdringendheid zagen we ons dan ook genoodzaakt om in naam van de beroepsverenigingen en enkele prominente makers een open brief te schrijven.

Vlaanderen kent een divers, kwaliteitsvol en internationaal erkend aanbod. Dat aanbod hebben we mede te danken aan de dynamiek tussen productiehuizen afhankelijk van een omroep of streamer enerzijds en onafhankelijke productiehuizen anderzijds. Beide categorieën productiehuizen maken straffe content.

Alleen hebben afhankelijke productiehuizen een concurrentieel voordeel. Om die reden hebben tot dusver enkel onafhankelijke productiehuizen toegang tot bepaalde subsidiemechanismen. Het ontwerpdecreet geeft nu ook afhankelijke productiehuizen toegang tot deze middelen.

Bovendien laat het ontwerp toe dat investeringen die deze bedrijven in de lokale audiovisuele sector moeten doen deels in de eigen mediagroep gebeuren. Zo'n vestzak-broekzakoperatie leidt uiteraard niet tot een bijkomende stimulans voor de sector.

Daarbij komt dat de minister zich sterk maakt miljoenen euro’s te zullen ophalen bij grote internationale spelers als Meta en Google, zonder evenwel zicht te hebben op hoeveel extra middelen de beoogde toevoeging zal generen. Concrete cijfers kregen we namelijk niet te zien.

De minister erkende de onzekerheid die met de hervorming gepaard gaat en voegde om die reden een passage aan het ontwerp toe die een jaarlijkse monitoring mogelijk maakt van de concrete financiële impact van deze nieuwe stimuleringsregeling op de sector. Mocht een substantiële verhoging van de middelen niet gerealiseerd worden, dan kan de regeling worden bijgestuurd ten voordele van onafhankelijke producenten.

Hoewel we blij zijn dat onze bezorgdheden niet volledig in dovemansoren zijn gevallen, vinden we deze garanties aan de magere kant. Zolang er geen concrete cijfers voorhanden zijn over hoeveel de toevoeging van de videoplatformen en de verhoging van de bijdragen in het algemeen zullen genereren, zorgt dit voorstel voor ongerustheid en onzekerheid in de sector.

Het ontwerp dient nog bezorgd te worden aan de Raad van State en wordt na de zomer opnieuw voorgelegd aan de Vlaamse Regering, met het oog op de derde en definitieve goedkeuring. Pas daarna kan het ontwerp worden behandeld in het Vlaams Parlement. Intussen blijven we ijveren voor een evenwichtig en evenredig voorstel.

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuws, evenementen, kortingen en wedstrijden. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!


SCHRIJF JE IN

Contacteer ons

Lid worden

Wie kan er lid worden? Heb je de afgelopen 5 jaar een scenario verkocht of er auteursrechten voor ontvangen, dan kun je volwaardig lid worden. Voldoe je niet aan die voorwaarden, dan kun je aspirant-lid worden.

Leden genieten van tal van voordelen:
  • Online toegang tot scenario’s van Vlaamse films en reeksen
  • Kortingen voor filmfestivals en evenementen

De beroeps- en belangenvereniging van alle scenaristen in Vlaanderen

Auteursrechten

Auteursrechten zijn een belangrijke bron van inkomsten voor scenaristen.

De scenarist in beeld

Iedereen kent de acteurs en de regisseurs, maar wie is de scenarist en hoe gaat hij te werk?

Professionalisering

Naast een volwaardige opleiding in het gewone onderwijscircuit, is er ook nood aan bijscholing.

Prijzen

In Vlaanderen worden verschillende filmfestivals georganiseerd en tal van prijzen uitgereikt.

Opleidingen

Dit jaar willen we ons ook focussen op de opleidingen in het reguliere onderwijs.

Internationaal

Niet alleen in het Belgische, ook in het Europese parlement, worden wetten gestemd die de scenarist aanbelangen.