Privacyverklaring


De Scenaristengilde respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de door jou verschafte persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Dit in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.

In deze tekst leggen we uit hoe de Scenaristengilde jouw persoonsgegevens verwerkt en gebruikt om een goede dienstverlening te kunnen garanderen.

 

Wie zijn we?

De Scenaristengilde is de verwerkingsverantwoordelijke. Indien je na het doornemen van onze privacy-verklaring vragen hebt hierover of contact met ons wil opnemen, kan dit via volgende contactgegevens:

De Scenaristengilde
Duboisstraat 50
2060 Antwerpen
info@scenaristengilde.be

 

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Bij het aanmaken van een profiel vraagt de Scenaristengilde je voornaam, familienaam, adres, e-mailadres en wachtwoord. Deze gegevens hebben we nodig om je lidmaatschap op een correcte manier af te handelen en op te volgen, toegang tot je profiel op onze website te verschaffen en je via onze nieuwsbrief op de hoogte te houden van onze activiteiten en van wat er zich allemaal in het film- en tv-landschap beweegt – filmfestivals, wedstrijden, prijsuitreikingen, lezingen, workshops, congressen en dies meer. Wij verzamelen enkel persoonsgegevens van de betrokkene zelf (dat ben jij), niet van derden.

Je gegevens en eventuele mailcorrespondentie worden opgeslagen op de beveiligde server van onze web- en mailhostingbeheerder.

De scenaristengilde heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan zestien jaar zonder de voorafgaande toestemming van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan zestien. Wij raden ouders en voogden dan ook aan om betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder hun toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder voorafgaande toestemming persoonsgegevens verzameld hebben van een -16-jarige, neem dan contact met ons op via info@scenaristengilde.be en wij verwijderen deze informatie.

Nieuwsbrieven

Alle volwaardige leden en aspirant-leden worden automatisch op een op maat gesneden nieuwsbrief ingeschreven. Daarnaast kunnen geïnteresseerde niet-leden zich abonneren op onze algemene nieuwsbrief.

We sturen je de nieuwsbrieven enkel als je hier expliciet de toestemming voor hebt gegeven, een toestemming die je op elk moment weer kan intrekken door je lidmaatschap te beëindigen en/of je uit te schrijven als nieuwsbrief-abonnee (via: info@scenaristengilde.be).

 

Social Media         

We gebruiken social media enkel om te communiceren over onze activiteiten en over het film- en tv-landschap in het algemeen.

 

Cookies en co.

Wij gebruiken enkel Google Analytics bij het beheer van onze website, verder maken wij geen gebruik van cookies, tracking of aanverwanten. Wanneer je je registreert of inschrijft via Facebook is het natuurlijk meer dan waarschijnlijk dat Facebook zelf cookies of tracking inschakelt.

 

Profilering

De Scenaristengilde maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingssystemen waarbij bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijk persoon geëvalueerd worden op basis van persoonsgegevens, met de bedoeling bepaalde zaken (voorkeuren, interesses, locatie, verplaatsingen e.d.) te analyseren of te voorspellen.

 

Hoe lang bewaren we je gegevens?

De Scenaristengilde bewaart je persoonsgegevens in een dataregister dat voldoet aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze gegevens en de eventuele daarmee gepaard gaande mailcorrespondentie bewaren we niet langer dan nodig is om een goede dienstverlening te kunnen garanderen. Zodra je je lidmaatschap uitdrukkelijk wenst stop te zetten of je je uitschrijft uit onze nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens verwijderd.

 

Met wie delen we je gegevens?

Wanneer je volwaardig lid, aspirant-lid bent, worden je persoonsgegevens opgeslagen op de beveiligde server van onze web- en mailhostingbeheerder. Je naam, voornaam en e-mailadres worden automatisch met Mailchimp gedeeld opdat je voortaan onze nieuwsbrief zou kunnen ontvangen. Mailchimp is het webprogramma dat we gebruiken om onze nieuwsbrieven te versturen. Net als de Scenaristengilde is Mailchimp onderworpen aan de bepalingen in de Algemene Verordering Gegevensbescherming.

De persoonsgegevens van abonnees die zich ingeschreven hebben op de algemene nieuwsbrief zonder (aspirant-)lid te zijn, worden enkel in Mailchimp bewaard.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Welke rechten heb je?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je:

  • -   het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
  • -   het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door de Scenaristengilde
  • -   het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of naar een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Een dergelijk verzoek kan steeds worden gestuurd naar: info@scenaristengilde.be

Om er zeker van te zijn dat jij zélf het verzoek tot inzage verstuurt, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek te voegen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone – de strook met nummers onderaan), kaartnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo spoedig mogelijk – maar binnen de vier weken – op je verzoek.

De Scenaristengilde wijst je tenslotte op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Dat kan via de volgende link:

 https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 

De Scenaristengilde houdt je op de hoogte

Via onze website of per nieuwsbrief houden we je op de hoogte van elke inhoudelijke wijziging van een verwerkingsactiviteit of van wijzigingen in de privacywetgeving.

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuws, evenementen, kortingen en wedstrijden. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!


SCHRIJF JE IN

Contacteer ons

Lid worden

Wie kan er lid worden? Heb je de afgelopen 5 jaar een scenario verkocht of er auteursrechten voor ontvangen, dan kun je volwaardig lid worden. Voldoe je niet aan die voorwaarden, dan kun je aspirant-lid worden.

Leden genieten van tal van voordelen:
  • Online toegang tot scenario’s van Vlaamse films en reeksen
  • Kortingen voor filmfestivals en evenementen

De beroeps- en belangenvereniging van alle scenaristen in Vlaanderen

Auteursrechten

Auteursrechten zijn een belangrijke bron van inkomsten voor scenaristen.

De scenarist in beeld

Iedereen kent de acteurs en de regisseurs, maar wie is de scenarist en hoe gaat hij te werk?

Professionalisering

Naast een volwaardige opleiding in het gewone onderwijscircuit, is er ook nood aan bijscholing.

Prijzen

In Vlaanderen worden verschillende filmfestivals georganiseerd en tal van prijzen uitgereikt.

Opleidingen

Dit jaar willen we ons ook focussen op de opleidingen in het reguliere onderwijs.

Internationaal

Niet alleen in het Belgische, ook in het Europese parlement, worden wetten gestemd die de scenarist aanbelangen.